Son xəbərlər


 İblis (lən) Allaha pərəstiş edən cinlərdən idi ki, minillərlə ibadət əhlindən olmuşdur. O zaman ki, üsyan edir və Allaha itaətsizlik edir, İlahi dərgahdan qovulur. Bu zaman Allahdan möhlət istəyir. Allah Təala ədalətli olduğu üçün ona möhlət verir. (Tebyan)

Ardını oxu...İnsanı günahdan saxlayan məsələlərdən biri də İlahi əzab haqqında malik olduğu məlumatlardır. Qurani-Kərimin müxtəlif ayələrində cəhənnəm əhlinin çəkəcəyi əzablarla bağlı qeyd edilən məlumatlar, insanda nigarancılıq yaradır. Zatən Rəsulallahın (s) missiyası müjdə vermək və qorxutmaqdan ibarət olub. İmam Əli (ə) “Kumeyl” duasında İlahi əzablara işarə verərək qəflətdən ayılmağımızı istəyir:

Ardını oxu...Allah Təala valideynə və xüsusilə də analara hörmət edilməsini zəruri əməllərdən hesab etmişdir. Ana sözü deyildikdə hər bir təkəbbürlü və quldur insanın ürəyini riqqətə gətirər. Ana elə bir varlıqdır ki, ətrafında olanlar ona dəli kimi aşiqdirlər. (Tebyan)

Ardını oxu...


Həzrət Davud (ə) Uca Allahdan soruşur: “Ey mənim mövlam! Əgər Sənin şükrünü Sənin razı olacağın həddə yerinə yetirmək istəsəm, nə edim?”.

Ardını oxu...