Son xəbərlər


Qəribə aramlığı, sevinci var bu ayın. İnsanın vücudu ilə duyduğu aramlığa heç zahiri məhrumiyyətlər belə ağırlıq qata bilmir. Əksinə, bu "olmazlar"ın altından  nə qədər imkanlar çıxır! Nə qədər nemətə malik olduğumuzu anlamaq, həyatı pozitiv rəngdə görmək üçün məhrumiyyətləri hiss etməliyik.

Ardını oxu...“Həqiqətən təqvalılar cənnətlər, bağlar, axar çaylar, daimi rifah və aydınlıq içərisində olacaqlar. Kamal və qüdrət sahibi olan hökmdarın yanında, doğruluq məqamında (həqiqi iman və əməl müqabilində verilən və yaxud doğru əqidə və əməlin təzahürü olan məqamda olacaqlar)”. (“Qəmər” 54-55).

Ardını oxu...Namaz – müqəddəs dinimizin sütunudur. Adətən namazın dünyadakı təsirləri barəsində çox sözlər deyirik. Lakin onun axirət əclərini unuduruq. Halbuki, bu nurani əməlin axirətdə çox böyük savabları olacaq və sahibinə ancaq xeyir və bərəkət gətirəcəkdir.

Ardını oxu...