Son xəbərlərO zaman ki, İblisə deyirlər ki, Adəmə (ə) səcdə etsin, o məlun boyun qaçırdır və kafir olur. Bu məlun, Allaha xitabən deyir: “Əgər məni Qiyamət gününə qədər sağ saxlasan, insanları yolundan azdırar və onları Sənə qarşı üsyan etmələrinə şərait yaradaram. Onları ibadət və itaət yolundan geri qaytararam”.

Ardını oxu...İnsanların əksər hissəsi belə düşünür ki, o ölkələr ki, inkişaf etmişdir və daha çox sərvətə malikdirlər – başqa millətlərdən daha xoşbəxt yaşayırlar. Halbuki, əgər bu cəmiyyətlərin daxilinə nəzər salsaq, görərik ki, onlarda yaşayan insanların əksər hissəsi dünyanın ən çarəsiz insanlarıdır.

Ardını oxu...