Son xəbərlərRuzini verən Allahdır və hər kəs onun qismətinə düşmən ruzini yeyər. Dinimiz buyurur ki, bəzi əməllər vardır ki, ruzini artırır və bərəkətli edir. O, əməlləri yerinə yetirsəniz, ruziniz artar. Çünki ruzi iki cürdür. Biri – sizin dalınızca qaçan ruzidir.

Ardını oxu...Hər bir fərdin və cəmiyyətin dostu – ağıldır. Hər bir insanın və cəmiyyətin düşməni – cəhalətdir. O kəs ki, düz danışar, haqqı deyər – həm özü rahat olar, həm də cəmiyyət.

Ardını oxu...urani-Kərim – nurdur və hər kim onunla təmasda olar, həmin nur ona da təsir edər. İnsan əgər Quranı evində oxuyarsa, bu nur evə və onun sakinlərinə də təsir edər. Bütün ev əhli xeyirli aqibətdə olar.

Ardını oxu...İmam Əliyə (ə) sual verirlər ki, iman nədir?

İmam (ə) cavabında buyurur: “İmanın dörd sütunu vardır ki, biri səbirdir, ikincisi yəqindir, üçüncüsü ədalətdir və dördüncüsü cihaddır”.

Ardını oxu...