Son xəbərlərİslam dininin əsasını əqidə və iman təşkil etməsinə baxmayaraq, din sırf qəlbi bir mövzu deyildir, o cümlədən əqidə, inanclar, əxlaq, ibadət, ictimai əhkamlar toplusundan ibarətdir. Din insanı dünya və axirət səadətinə hidayət edən bir qapıdır.

Ardını oxu...Kərbəla sözünə çoxlu məna verilmişdir. Bu sözün bir çox mənaları vardır. Onlardan biri –  “müsibət və bəla diyarı”dır. Kərbəla sözü iki sözdən əmələ gəlmişdir.

Ardını oxu...