Son xəbərlərKərbəla sözünə çoxlu məna verilmişdir. Bu sözün bir çox mənaları vardır. Onlardan biri –  “müsibət və bəla diyarı”dır. Kərbəla sözü iki sözdən əmələ gəlmişdir.

Ardını oxu...


Ustad Cavadi Amuli buyurur: “İmam Hüseyn (ə) öz qiyamının Musa Kəlimullahın (ə) qiyamı kimi bir qiyam olduğunu sübut etmək üçün addım-addım Həzrət Musa (ə) haqqında olan ayələri qiraət edərdi. Bu yolla İmam (ə) özünü Musanın (ə) və başqa İlahi peyğəmbərlərin (ə) varisi kimi tanıdardı.

Ardını oxu...