Son xəbərlər

 


Allah Təala Həzrət Musaya (ə) buyurur: “Məni bəndələrimə sevdir”. Həzrət Musa (ə) bunu necə edəcəyini soruşduqda,“Mənim nemətlərimi onların yadına sal” deyə cavab alır. Hədislərdə qeyd edilir ki, bir-birlərinizin qəlbini hədiyyə verməklə ələ alın.

 

Deyilənlərdən gəldiyimiz nəticə budur ki, insan ona verilən nemətlərin fərqinə vardıqda, fərqli yanaşma ortaya qoyur. Mövla Əli (ə) bu üslubdan istifadə edərək, “Kumeyl” duasında verilən nemətlərin fərqinə varmağımız üçün maraqlı ifadələr işlədir.

 

“Sən ən gizli xətalarımı belə bilirsən. Ancaq rəhmətinlə günahlarımı gizlətdin və fəzlinlə üzərini örtdün. Sənə yalvarıram! Endirdiyin xeyirdən, göndərdiyin lütflərdən, verdiyin ruzidən, bağışladığın günahlardan payıma düşəni artır! Ya Rəbbi! Ya Rəbbi! Ya Rəbbi!”.

 

Biz sirdaşlarımızla fərqli münasibətdə oluruq. Sanki bizdən bir parça onda var deyə, onunla gözəgörünməyən bağlarımız olur. Hər yerdə ona olan münasibət, digərlərindən fərqli olur. Hələ bu sirr ümumiyyətlə açmaq istəmədiyim bir sirr olarsa, mövzu bir qədər də dərinləşir. İstəyirəm elə davranım ki, onun maraqlarına zidd olan heç nə etməyim. Çünki, o, istədiyi vaxt sirri aça bilər və bu mənim bütün həyatımın alıtını üstə çeviriər.

“Kumeyl” duasında qeyd edilən “Sən ən gizli xətalarımı belə bilirsən”cümləsi izzətini qorumaq istəyən bir kəs üçün əməllərinə diqqət etməsinə kifayət edər.

 

“Ancaq rəhmətinlə günahlarımı gizlətdin və fəzlinlə üzərini örtdün”. Etdiyimiz günahlar həyatımızda elə burulğanlar yaradır ki, onu yalnız istiğfar və İlahi lütflə yoluna qoymaq olur. İmam Əli (ə) bizə günahlarımızın müxtəlifliyini və onlara olan münasibətləri anlatmağa çalışır. Belə ki, bəzi günahlarımız İlahi rəhmət sayəsində gizlədilir. Amma bəzilərinin Rəbbimizin fəzli ilə üzəri örtülür. Bəlkə də Əmirəlmöminin (ə) hədəfi – etdiyimiz günahların aradan getdiyi haqqında xəyallar qurmağımızın qarşısını almaqdır. Yəni, etdyimiz günahlar aradan getməyib, bəziləri gizlədilib, bəzilərinin isə üzəri örtülüb. Bil ki, bunu edən o gilzinləri aşkar edə və örtüyün üstünü aça bilər.

 

“Endirdiyin xeyirdən, göndərdiyin lütflərdən, verdiyin ruzidən, bağışladığın günahlardan payıma düşəni artır!”. Həzrət Əli (ə) bizə İlahi nemətləri sadalayır və əlimizdə olan nemətlərin mənbəyini xatırlmağımıza şərait yaradır. Xeyirlərin, lütflərin, ruzinin, bağışlanmağımızın yalnız və yalnız bir mənbəyi var.

Bir çoxları xeyirə, lütflərə vəsilə olan şəxsləri əsil mənbə hesab etdiklərindən, təşəkkür etdikləri ünvan fərqli olur. Mövla Əli (ə) bu mənbəni bizə tanıtmaq üçün nə qədər ürəyə yaxın olan ifadələrdən istifadə edib. Ən çox nigaran qaldığımız ruzi mövzusunun da əsil sahibini bir daha xatırlatmaqla, bizi qəflətdən ayıltmaq istəyir.

Cümlənin sonunda əziz İmam (ə) izah edir ki, bu nemətlərdən ayrılan paylar müxtəlifidir. Bu payların artması, təbii ki, o nemətlərə layiq həyat tərzinə sahib olmaqdan keçir.

 

Mətləb Həmzəli

İmam Sadiq (ə) adına İslam Maarifi Akademiyası

«Dəyərlər» Jurnalistika Məktəbinin məzunu