Son xəbərlər

 

Bəşəriyyət, tarixi boyu özünün yaratdığı elmi-texniki tərəqqiyə tabe olmuşdur. Elmi-texniki tərəqqinin ən yüksək nəticəsini əldə edən dövlət dünyaya hakim oldu.

Həmişə belə olmuş və belə də olacaqdır. İstər rəsmi 11000-dən artıq nüvə silahı vahidinə malik Rusiya olsun, istər rəsmi 18000-dən artıq nüvə silahı vahidinə malik Amerika Birləşmiş Ştatları olsun, istərsə də rəsmi 1000-dən artıq nüvə silahı vahidinə malik İsrail dövləti olsaun. Bütün bu dövlətlər elmi-texniki tərəqqiyə yüksək qiymət verdiklərinə görə müasir dünyamızın hakimləri oldular. Məhz bu gün amansız “səlib yürüşünün” qurbanına çevrilmiş İslam dövlətləri də elmi-texniki tərəqqini lazımınca dəyərləndirmədiklərinə görə bu gün təcavüzkarların pəncəsi altında inəldiyirlər.

Sovet imperiyasının süqutunun əsas faktorlarından olan milli hərəkatın oyanış zamanından istifadə edərək, müstəqil dövlətini qurmaq uğrunda mücadiləyə başlamış  Azərbaycan da belə təcavüzkarların qurbanı oldu. 1988-ci ildə Ermənistan Azərbaycana qarşı faktiki olaraq “səlib yürüşünə” başladı. Dünya xristian və yəhudi birliyi Ermənistana öz köməkliklərini əsirgəmədi. Amerika Birləşmiş Ştatlarının açıq-aşkar böyük makiyyə yardımı, Avropa dövlətlərinin istehsal etdiyi silah və sursatlar Ermənistana bəxşiş verildi. Məhz Fransanın istehsal etdiyi “Miraj” tipli döyüş təyyarələrinin köməkliyi ilə Laçın rayonu işğal olundu.Təbii ki, belə yardımlarda xristian Rusiyasının əsaslı yardımını inkar etmək olmaz. Birbaşa bu təcavüzdə əsas qüvvə olan 366-cı motoatıcı polk bir “eskadriliya”, MİQ -29 döyüş təyyarələri nüvə başlıqlı “SS-20” operativ taktiki raketlər “Luna” tipli taktiki raketlər, C-300 tipli zenit raket kompleksləri və daha nələr, nələr7 Bu illər ərzində Rusiya Ermənistana 10 milyard ABŞ dollarlıq silah bəxş etdi.

Bəs biz nə etdik? Hamıya məlumdur ki, Qarabağ problemi həll olunmadıqca stabil dövlətdən danışmaq olmaz. Hətta sosial problemlər həll olunsa belə. Nə edək ki, sosial problemlər nə inki həll olundu hətta zaman keçdikcə dərinləşdi. 1993-2019-cu illər ərzində aparılmış danışıqlar bir daha sübut etdi ki, nə ABŞ, nə Rusiya, nə Avropa, nə də başqa heç bir dövlət Azərbaycana kömək etməyəcək. Azərbaycan dövlətçiliyinin xilası azərbaycan millətidir, torpaqların azad olunma yolu isə müharibə vasitəsidir.

Bəs onda biz nə edək? Axı Ermənistanın arxasında bütün dünya xristian və yəhudi birliyi durur. Fikirlərimizi çatdırmaq üçün tarixin qüvvəsindən istifadə edək.

...İkinci dünya müharibəsi illəri almanlar yeni reaktiv yanacaq kəşf etdikləri üçün sovetlər üzərində hava döyüşündə olan üstünlüyü əldə saxlayaraq hakimlik edirdilər. Sovet qoşunlarının quruda da işləri pis gedirdi. Çünki kütləvi partlayıcı maddə trotil istehsal edə bilmirdilər. Bu vaxtı sovet qoşunlarının köməyinə Yusif Məmmədəliyev adlı azərbaycanlı alim gəldi. Y.Məmmədəliyev yeni reaktiv yanacaq kəşf etməklə alman aviasiyasının havadakı hökümranlığına son qoydu, kütləvi partlayıcı maddələr istehsalını kəşf etməklə quru qoşunlarının sürətli fəaliyyətini təmin etdi. Bir alim bütöv sovet qoşunlarının etdiyi qədər işlər gördü.

Məgər, bu gün Azərbaycanda belə alimlər yoxdurmu? Azərbaycan iqtisadiyyatını, azərbaycan hərbisini irəli apara bilsin.Təbii ki, var. Sadcə belə alimlərə şərait lazımdır. Biz ara-sıra belə alimlər haqqında məlumat veririk. Əldə etdiyimiz məlumatlara əsasən deyə bilərik ki, təkcə bu alimin elmi işlərini tətbiq etməklə qarabağı da qaytarmaq olar, iqtisadiyyatı da daha da inkişaf etdirmək olar. Bəs bu şəxs kimdir? Abdullayev Vüqar Məhəmməd oğlu. 1971-ci ildə Yevlax rayonun Aşağı Qarxun kəndində anadan olmuşdur. 1988-ci il tarixdə orta məktəbi, 1993-cü ildə ali məktəbi bitirmişdir. Mühəndisdir.

Ali məktəb illərində neopsixologiya adlı fəlsəfi cərəyanın əsasını qoymuş, dəfələrlə elmi konfranslarda iştirak etmişdir. Neopsixologiyada fəlsəfəyə aid iki yeni qanunu var.  Hometetik uyğunlik qanunu və mötədillik qanunu. Əlavə kibernetik beyinin yeni və tam forması var ki, “Robot Sofiyadan” ən azı 7 dəfə güclü kibernetik beyin yaratmaq mümkündr.

Bunda başqa elmi digər sahələrində də bir çox elmi kəşf və ixtiralara imza atmışdır:

  1. Yönümlü sahə və ya hiperkvant nəzəriyyəsi. Bu nəzəriyyə bütün fizika elmini öz əhatəsinə alaraq yeni, əbədi, vəm sonsuz olan elm dünyasının qapısını açaraq, sonsuzadək genişləndirən bir qanundur. Bu qanunun postlatları, teoremaları və isbatları var.
  2. İlahiyyat və idarəetmə. İlahiyyat və idarəetmə nəzəriyyəsi kifayət qədər böyüktutumlu bir nəzəriyyədir. Bu ən yaxşı din və dövlət idarəetmə nəzəriyyəsidir. Necə edək ki, iqtisadiyyatımız güclü olsun əxlaqımıza da ziyan dəyməsin sualının cavabıdır. Bu nəzəriyyənin sonunda bütün islam dövlətləri üçün demokratik islam dövlətinin konstitusiya nümunəsi var.

 

Bundan başqa hərbi sənayeyə dair elmi işləri və ixtiraları var. 

Adı

Hazırkı vəziyyət, m

İxtiradan sonra, m

1.

37-mm zenit artilleriya:

atəş uzaqlığı

atəş hündürlüyü

 

8400

4000

 

 

20000-25000

8000=10000

2.

203,2 mm artilleriya

atəş uzaqlığı

 

35000-50000

 

100000-120000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu ixtranın köməkliyi ilə düşmənin arxa cəbhəsinə zərbələr endirmək mümkündür. Əlavə olaraq zenit artilleriyaya tətbiq olunan ixtira stels tipli daxil olmaqla bütün təyyarələri, hərbi vertalyotları, dronları və s. məhv etmək mümkündür. Yalnız bu silahın köməkliyi ilə qarabağı almaq mümkündür.

 

Dünyada analoqu olmayan nüvə dəstəkli optik lazer. Lazerin hədəfi vürma məsafəsi 5000 metrdir. 5000 metr məsafədən təyyarələri, hərbi vertalyotları, dronları və s. məhv etmək mümkündür.

 

U-235 və Pu-239 olmadan minatür termonüvə yanacağı vasitəsilə seriyalı termonüvə bombalarının düzəldilməsi. Burada nə uranı zənginləşdirməyə nə də ki, setrafuqalara, və Pu-239 almağa ehtiyac yoxdur. Teller-Ulamanın super bombalarının müasir variantlarından fərqli olub, daha çox faydalı iş əmsalına malikdir. 20 tonluq yeni forma ilə düzəldilmiş Hidrogen-Cobolt bombası 300 MeqaTondan artıq gücə malikdir. Bu isə Avstraliya materik dövlətinin məhv olmasına kifayət edir. Əlavə böyük enerjili neytronlar vasitəsilə Cobalt-59, cobalt-60 cevrilir ki, onun da nəticəsində ərazidə beş il yarım müddətində nəin ki, insan birhüceyrəli canlının da yaşaması mümkün deyildir.

 

Ən müasir tokamak qurğusu. Bu qurğunun köməkliyi ilə sonsuz və dəyanıqlı enerji almaq mümkündür. Bu isə stansionar DD reaksiyası vasitəsi ilə olur. DT burada yalnız işəsalıcı rolunu oynayır. Quruluş (forma və sxema) İTER-dən və Rusiya istehsalı T-15 və ¼ İTER-dən tam fərqlidir. İldə bir trilyon dollar xeyir verə bilən bu layihənin köməkliyi ilə bütün iqtisadiyyat, hərbi, siyasi, sosial və s. problemləri həll etmək olur.

Mətbut orqanı kimi bizim işimiz yalnı operativ informasiyanl çatdlrmaqdlr. bundan sonrasını bir olan Allaha ondan aşağı isə məsuliyyətli insanlara təıslim edirik. Biz isə fikirimizi bir olan Allahın aləmlərə rəhmət göndərdiyi Hz.Məhəmməd (s.ə.v) peyğəmbərin bir kəlamı ilə bitiririk “Yaşnız qocalığa və ölümə çarə yoxdur”.


Natiq Ömər

Sozazadligi.org